در حال بارگزاری ...

نمونه سوالات آزمون ورودی پايه هفتم دبیرستان (دوره اول متوسطه) استعدادهای درخشان، تیزهوشان و نمونه دولتی

نمونه سوالات آزمون ورودی دوره اول متوسطه (پایه هفتم) مدارس استعدادهای درخشان، تیزهوشان و نمونه دولتی را در این بخش دانلود کنید.


پيشنهاد ويژه گاما براي موفقيت در آزمون هاي نمونه دولتي دوره اول

 

آزمون آزمایشی ورودی پايه هفتم دبیرستان های نمونه دولتی دوره ی اول | نمونه 3


آزمون آزمایشی ورودی پايه هفتم دبیرستان های نمونه دولتی دوره ی اول | نمونه 2


 آزمون آزمایشی ورودی پايه هفتم دبیرستان های نمونه دولتی دوره ی اول | نمونه 1


 

سؤالات آزمون ورودی پايه هفتم مدارس نمونه دولتی در سال تحصيلی 96-95 در استان های مختلف

دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان اصفهان | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان خراسان رضوي | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان بوشهر | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان آذربايجان شرقي | سال 96-95

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان یزد | سال 96-95

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان گلستان | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان فارس | سال 96-95

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) شهر تهران | سال 96-95

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان مرکزی | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان اردبیل | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان آذربایجان غربی | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان كرمان | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) شهرستان هاي تهران | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان خوزستان | سال 96-95

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان هرمزگان | سال 96-95

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان سيستان و بلوچستان | سال 96-95

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان خراسان جنوبي | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان كرمانشاه | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان کهگلویه و بویر احمد | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان زنجان | سال 96-95

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره اول (پايه هفتم) استان چهارمحال و بختیاری | سال 96-95


سؤالات آزمون ورودی پايه هفتم مدارس نمونه دولتی در سال تحصيلی 95-94 در استان های مختلف

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان فارس با پاسخ تشريحي | سال 95-94

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان خراسان رضوي با پاسخ كليدي | سال 95-94

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان اصفهان با پاسخ كليدي | سال 95-94

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختياري با پاسخ كليدي | سال 95-94

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان بوشهر با پاسخ كليدي | سال 95-94

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان خوزستان با پاسخ تشريحي | سال 95-94

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان با پاسخ تشريحي | سال 95-94

دانلود سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان زنجان با پاسخ کلیدی | سال 95-94


 

سؤالات آزمون ورودی پايه هفتم دبيرستان های دوره اول نمونه دولتی و استعدادهای درخشان استان های مختلف

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان آذربایجان غربی  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان اردبیل  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان اصفهان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان البرز  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان ایلام  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان بوشهر  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان تهران  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرستانهای تهران  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان خراسان جنوبی  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان خراسان رضوی  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان خراسان شمالی  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان زنجان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان سمنان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان فارس  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان قزوین  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان قم  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان کرمان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان کرمانشاه  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان کهگیلویه و بویر احمد  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان گلستان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان گیلان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان مازندران  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان مرکزی  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان هرمزگان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان یزد  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان خوزستان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان کردستان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان لرستان  | سال 93-92

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان همدان  | سال 93-92


سؤالات آزمون ورودی پايه هفتم دبيرستان های دوره اول استعدادهاي درخشان سراسر كشور

آزمون ورودي پايه هفتم دبيرستان هاي دوره اول استعدادهاي درخشان سراسر كشور با پاسخنامه | 96-95

آزمون ورودي پايه هفتم دبيرستان هاي دوره اول استعدادهاي درخشان سراسر كشور با پاسخنامه | 95-94

آزمون ورودي پايه هفتم دبيرستان هاي دوره اول استعدادهاي درخشان سراسر كشور با پاسخنامه | 94-93

 


همچنین در این قسمت می توانید آزمون های آزمایشی برای ورود به پایه هفتم و کتابهای آموزشی ویژه تیزهوشان و دانش آموزان استعدادهای درخشان را نیز دانلود کنید.


آزمونهاي ورودي پايه هفتم مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي آزمونهاي آزمايشي مدارس تيزهوشان نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان
كتاب و جزوه مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي سوالات تستي تيزهوشان و نمونه دولتي

جدیدترین نمونه سوالات امتحانی و آزمونهای دبستان تا دبیرستان را دانلود کنید.

به بانک سوال وصل شوید

همکار گاما شوید و نمونه سوالات و محتوای الکترونیکی خود را با نام خودتان در گاما انتشار دهید.

به پایگاه معلمان وصل شوید

یک شعبه مجازی از مدرسه خود را در گاما رونمایی کنید و یک مدرسه هوشمند را با ما تجربه کنید.

به پایگاه مدرسه ها وصل شوید

تمامی حقوق ایده، مطالب، تصاویر و طرح قالب برای وب سایت گاما محفوظ است.

padideit